سه شنبه, ۱۷ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

شاپور بختیار

اسناد: بازنشر نامۀ سنجابی و بختیار و فروهر به محمد رضا پهلوی در سال ۱۳۵۶

مدیریت مملکت جنبهٔ فردی و استبدادی پیدا کرده ‌است پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، فزایندگی تنگناها و نابسامانی‌ های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده که امضاکنندگان زیر بنا بر وظیفهٔ ملی و ...

نهضت مقاومت ملی ایران: بیست و نهمین سالگرد قتل دکتر عبدالرحمن برومند ـ یاد او را گرامی میداریم

در چهل و یکمین سال سیطره ی نکبت‌بار حاکمیت دینی بر ایران آن بخش از گروه جنایتکاری که بیست و نه سال پیش در دسیسه ی قتل عبدالرحمن برومند دست داشتند و هنوز به زندگی رذالت‌آمیز خود ادامه میدهند بطور ...

نهضت مقاومت ملی ایران: به مناسبت ۱۶ دیماه ۱۳۵۷ روز تشکیل دولت ملّی بختیار

در چهل‌ویکمین سالروز تشکیل دولت ملّی شاپور بختیار و مقارن با هفتادمین سالگرد تأسیس جبهه ملی ایران، مشعل فروزان بر فراز قلعه‌ی احمد‌آباد همواره پرتو می‌افشاند و سینه ی تاریکی ژرفِ حاصل از حاکمیت جهل و قهقرای جمهوری اسلامی را ...

رضوان تقی، یکی از رهبران تروریست های جمهوری اسلامی در خارج کشور دستگیر شد

  یکی از متهمان به قتل محمدرضا کلاهی، در دوبی دستگیر شد سردسته مافیای «فرشتگان مرگ» به دست داشتن در ترور محمدرضا کلاهی متهم است فردیناند گراپن‌هاووس، وزیر دادگستری و امنیت هلند و پلیس این کشور از بازداشت رضوان تقی، مجرم فراری مراکشی ...