سه شنبه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

سید هاشم خواستار

سید هاشم خواستار: آقای خامنه ای از ملت عذرخواهی و استعفا کنید

آقای خامنه ای اول انقلاب یادتان می آید با طاهر احمدزاده اولین استاندار خراسان ؟ قبل از انقلاب آقای خامنه ای به همراه طاهر احمد زاده در خانه ی آقای شانه چی بودند که با ورود مسعود احمدزاده از سران چریکهای ...