چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

سید هاشم خواستار

آقای خامنه ای… سید هاشم خواستار، نماینده ی معلمان ایران

نویسنده: سید هاشم خواستار  ــــــــــــــــــــــــــــــ ۱- آقای خامنه ای، به شما تبریک میگویم بخاطر اینکه هر چقدر امثال سید جمال الدین اسدآبادی و آیت الله نائینی و طباطبایی و بهبهانی و طالقانی و مهندس بازرگان و دکتر شریعتی و ... تلاش کردند که ...

سید هاشم خواستار: آقای خامنه ای از ملت عذرخواهی و استعفا کنید

آقای خامنه ای اول انقلاب یادتان می آید با طاهر احمدزاده اولین استاندار خراسان ؟ قبل از انقلاب آقای خامنه ای به همراه طاهر احمد زاده در خانه ی آقای شانه چی بودند که با ورود مسعود احمدزاده از سران چریکهای ...