دوشنبه, ۲۳ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

سیدالرضا هاشم صفی الدین

دختر قاسم سلیمانی عروس حزب‌الله لبنان شد ـ (زینب سلیمانی و سیدالرضا هاشم صفی الدین) ـ (عروس عمویش شد!)

خبر یک: دختر تروریست قاسم سلیمانی به تبعیت از پدر و عمویش حسن نصر الله و حزب الله که مزدوران رژیم جنایتکاران اسلامی ایران در لبنان هستند شد. تمام پول و حقوق زندگی حسن نصر الله و حزب الله و ...