دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

سعید ماسوری

متن نامه سعید ماسوری زندانی سیاسی، در مورد دختران انقلاب

متن کامل این مطلب به شرح زیر می باشد:   مدتی است که حتی در زندان هم از دخترانی میشنویم که به دختران انقلاب مشهور شده اند.   همین را دستمایه مطلبی قرار داده ام که در زیر میاید: برای فهم هر پدیده باید ...

نامه زندانی سیاسی «سعید ماسوری» به دبیر کل سازمان ملل متحد ،آنتونیو گوترز

دبیر کل محترم سازمان ملل متحد جناب آقای آنتونیو گوترز احتراما ضمن تشکر از نگرانی و توجه تان به اعتراضات خیابانی مردم ایران، به عنوان یک زندانی سیاسی که از روز ۹ ژانویه هجدهمین سال زندانم را شروع می کنم و ...

نوشته «سعید ماسوری» زندانی سیاسی از زندان گوهردشت، بمناسبت روزجهانی حقوق بشر

”زمانیکه رزا پارکس (Roza Parks) در شهر مونت گومری آمریکا در اتوبوس نشسته بود و راننده اتوبوس از او خواست که جایش را به مرد سفیدپوست بدهد و او قبول نکرد … تنها بحث یک «جا »یک صندلی و یا ...

نامه چند تن از زندانیان سیاسی به گزارشگر ویژه حقوق بشر و دبیر کلی سازمان ملل در مورد” محمد نظری” زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا 

متن نامه زندانیان سیاسی به گزارشگر ویژه حقوق بشر و دبیر کلی : جناب آقاى آنتونیو گوترز ، دبیر کل سازمان ملل، سرکار خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه، بیش از ۶٠ روز از اعتصاب غذاى هم بندیمان محمد نظرى که بیش از ٢۴ ...