چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

سرپل‌ذهاب

تجمع اعتراضی مردم زلزله‌زده سرپل‌ذهاب به بی توجه ای مسئولین رژیم

یک نظر، نگین از فیسبوک، سران و گماشتگان رژیم جمهوری اسلامی حتی اَرزه و توانای و امکانات این را هم ندارند که به داد چند صد تن از زلزله زدگان را ایران رسیدگی کنند و به دادشان برسند، و در ...