چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

سحرخدایاری

ویدیو نگار نادری: سحر خدایاری دختر آبی ایران

امروز سالگرد پرکشیدن سحرخدایاری دختر ابی ایران بود .که در راه رسیدن به ازادی به خاطر ظلم این رژیم ستمگر دست به خودسوزی زد.