دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

ساناز اله یاری

آن سوی کارورزی / ساناز اله یاری 

نویسنده: ساناز اله یاری  قانون کار ایران یکی از بی قانون ترین قوانین حمایتی از نیروی کار است و در راستای همین بی قانونی مواد و طرح هایی را تصویب می کند که جزعقب راندن دستاوردهای مبارزات کارگران چیزی نداشته است. تصویب ...