جمعه, ۲۷ مرداد , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

زنده باد سکولاریسم

داعش شیعه و آخوندیسم ایران، و حکم سه سال حبس عالیه مطلب زاده، فعال حقوق زتان

عالیه مطلب‌زاده به سه سال حبس محکوم شد عالیه مطلب‌زاده به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. او که فعال حقوق زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضاست، ششم آذرماه سال گذشته بازداشت شده بود. عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق بشر او ...

فیلم، استفاده از اسپرى فلفل توسط جنایتکاران رژیم براى متفرق کردن مردم دزفول

https://www.youtube.com/watch?v=wFl7w8BaesE  

داورزنی (معاون وزیر ورزش): شجاعی و حاج صفی از تیم ملی محروم شدند

معاون وزیر ورزش گفت: به دلیل اینکه شجاعی و حاج صفی خط قرمز نظام را زیر پا گذاشتند دیگر جایی در تیم ملی فوتبال ایران ندارند. به گزارش ایسنا، محمدرضا داورزنی در گفتگو با صداوسیما بیان کرد: در ۳۸ سال گذشته ...

ﻧﺘﻴﺠﮥ ٢۴ میلیون رأی به دولت تدبیر و امید: معرفی کاﺑﻴﻨﮥ قتل و ترور و مرگ و شکنجه و وحشت به مجلس

حسام: در حالی که کماکان اصلاﺡطلبان سینهﭼﺎک رژیم آخوندی، با افتضاحات مراسم خفتﺑﺎر تحلیف و تنفیذ، با کمکﻫﺎی ﺑﻰدریغ ﺷﺒﻜﮥ مزدور پرور ﺑﻰﺑﻰسی فارسی مشغول مالهﻛﺸﻰ اراجیف محمد خاتمی هستند، حاج حسن فریدون که در ماه اخیر، روزها و شبﻫﺎ ...