شنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

زنده باد انسانیت

در شناختِ “مزدورانِ نَرم” / مسعود نقره کار

مسعود نقره کار مزدوران نرم در راستای تلقین پذیرترکردن مخاطب ها، تاثیر‌گذاری وجهت دادنِ افکار و رفتار آنان درنحوه تصمیم‌گیری ها و انتخاب کردن ‌ها، فرایند ارزش گذاری ها، هویت بافی ها و حافظه سازی ها و ایجاد الگوهای فکری و ...

تعدادی از آیات زن ستیز در قرآن / قابل توجه زنان اسلام زده ایرانی

بمناسبت فرا رسیدن هشت مارس روز جهانی زنان سوره بقره آیه ۲۲۳ زنانتان کشتزار شما هستند. هرجا که خواهید به کشتزار خود درآیید. و برای خویش از پیش چیزی فرستید و از خدا بترسید و بدانید که به نزد او خواهید شد. ...