سه شنبه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

وخامت وضعیت جسمانی زندانی سیاسی اتنا دائمی در زندان اوین/ اعتصاب غذای خشک زندانی سیاسی، رسول حردانی

وخامت وضعیت جسمانی زندانی سیاسی اتنا دائمی در زندان اوین طبق نظر پزشکان، پیشرفت مشکلات ساده کلیوی و صفراوی اتنا دائمی به دلیل جلوگیری رئیس بهداری اوین از اعزام وی به بیمارستان جهت انجام معالجات ضروری اکنون به نقطه خطرناکی رسیده ...

بیانیه کانون صنفی معلمان پیرامون اعتصاب غذای رضای شهابی

رضا شهابی از اعضای ارشد سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به صدور احکام غیرقانونی و بدقولی دادستانی از بیست روز پیش در زندان گوهردشت دست به اعتصاب غذا زده است. این عضو هیات مدیره سندیکا که ...

رضا شهابی و همه زندانی سیاسی و اجتماعی را با مبارزه و قدرت طبقاتی خودمان آزاد کنیم! لیست دوم

بر اساس گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای این واحد، برای جلوگیری از ضبط ملک وثیقه گذار توسط دادستانی همراه با تعدادی از اعضای سندیکا و خانواده و دوستان ساعت شش ...

رضا شهابی و همه زندانی سیاسی و اجتماعی را با مبارزه و قدرت طبقاتی خودمان آزاد کنیم!

   بر اساس گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای این واحد، برای جلوگیری از ضبط ملک وثیقه گذار توسط دادستانی همراه با تعدادی از اعضای سندیکا و خانواده و دوستان ساعت شش ...