چهارشنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

زبان انگلیسی

ببینید مملکت دست چه آخوند های انگل افتاده: چرندیات آخوند انگل و مفت خور و سربار ایران در مورد زبان انگلیسی!!!

کشوری که آخوند در آن حاکم باشد، بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشور دنیا است. در ایران، به غیر از آخوند ها که بیماران روانی اند، هیچ کس دیگری از آزادی های شخصی و اجتماعی برخوردار نیست. قوانین ...