پنج شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

زئوس

اثبات اینکه خدا وجود ندارد – فیلم ۸ دقیقه

تفسیر قرآن از حدیث و روایت – من زئوس هستم ـ (۱۳ دقیقه)

ژن همجنسگرایی – من زئوس هستم

داستان تکامل حیات جهان و انسان… – من زئوس هستم ـ ( فیلم، ۱۰ دقیقه)

کشوری که آخوند در آن حاکم باشد، بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشور دنیا است. به غیر از آخوند ها که بیماران روانی هستند، هیچ کسی دیگر از آزادی برخوردار نیست. آخوند های مفت خور و عقب مانده ...