پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

رها اسدزاده

بی‌اعتماد به فرودستان، لرزان از توطئه‌ی خارجی (اشاره‌ای مختصر به بازتاب اعتراضات مردمی در سوئد)

  نویسنده: رها اسدزاده   « در اینجا آرمیده یک کارگرِ سوئدی در جنگ کشته شده و به خاک افتاده، در زمانِ آزادی.  بی اسلحه، بی‌دفاع  تیر باران شده توسط گلوله‌های ناشناس  جرم‌اش گرسنگی بود  او را هرگز فراموش نکن»                               اریک بلوم‌بری در پی اوج‌گیری جنبش مردمی در ایران، بحث و ...