پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

رعنا سلیمانی

بهرام رحمانی: معرفی رمان جدیدی به‌نام «زنده‌باد زندگی» به قلم «رعنا سلیمانی»

نویسنده: بهرام رحمانی بهرام رحمانی ابتدا در مقدمه تاکید کنم که نام کتاب «زنده‌باد زندگی» با مضمون و محتوای آن منطبق است و زندگی را در مقابل نه مرگ طبیعی، بلکه «اعدام» این قتل عمد دولتی قرار داده است. چهار زنی که ...