سه شنبه, ۱۹ فروردین , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

رشت

نامه تکاندهنده یک پاسدار از نحوه قتل عام زندانیان سیاسی زندان رشت ـ (خمینی و رژیم پدرخواندگان طالبان و داعش…)

یکی از پاسداران دهه ۶۰ درباره نحوه قتل عام زندانیان سیاسی در زندان رشت نوشته است: ایران خبر ـ آن روز به همه مشمولین مرخصی دادند و فقط رسمی‌ها ماندند. بعد همه زندانی‌ها را سوار چندین کامیون مخصوص حمل زندانیان کردیم ...

فیلم، دوشنبه, ۱۱ دی ,۱۳۹۶ رشت: «مرگ بر دیکتاتور »

فیلم، دوشنبه, ۱۱ دی ,۱۳۹۶ رشت: «مرگ بر دیکتاتور »