دوشنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

دیکتاتور اسلامی علی خامنه ای

آخوند خامنه ای قاتل جنایتکار: در ستایش از لاجوردی شکنجه گر فیلم بسازید!

خامنه ای: در ستایش از لاجوردی فیلم بسازید! • بنابه خبری که امروز منتشر شد، علی خامنه ای در اسفند ماه گذشته با عوامل فیلم «ماجرای نیمروز» دیدار کرده و ضمن حمایت از این فیلم، از آن ها خواسته است در ...

فیلم آتش به اختیاریم، چون شلغم و خیاریم!

https://www.youtube.com/watch?v=GXaylinP6aE

فیلم آتش به اختیار های جنایتکاران خامنه ای قاتل در سال ۸۸

https://www.youtube.com/watch?v=-YAumQATenE

آتش به اختیار و اعلان جنگ «آخوند خامنه ای» جنایتکار بر علیه مردم

آتش به اختیار: خامنه‌ای جنایتکار با تاکید بر اینکه موانعی بر سر راه رسیدن به اهداف مورد نظر وجود دارد، به طرفداران خود توصیه کرد که به دنبال راه حال باشند: "یک بخش دیگر از واقعیّات این است که شما ...