چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

دکتر عبدالستار دوشوکی

عبدالستار دوشوکی: ایران, ملتی پریشان و سرگردان بین پاسارگاد و کربلای معلی

عبدالستار دوشوکی نه تنها برای نگارنده که یک ایرانی سـُنی مذهب و غیرفارس از دورافتاده ترین شهر کشور یعنی چابهار هستم، بلکه برای بسیاری از پژوهشگران ایرانی و خارجی داستان آسیمه (پریشان)  و سرآسیمه (سرگردان) بودن این ملت در گذر زمان همواره ...