چهارشنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

دکتر عبدالرحمن برومند

نهضت مقاومت ملی ایران: بیست و نهمین سالگرد قتل دکتر عبدالرحمن برومند ـ یاد او را گرامی میداریم

در چهل و یکمین سال سیطره ی نکبت‌بار حاکمیت دینی بر ایران آن بخش از گروه جنایتکاری که بیست و نه سال پیش در دسیسه ی قتل عبدالرحمن برومند دست داشتند و هنوز به زندگی رذالت‌آمیز خود ادامه میدهند بطور ...

نهضت مقاومت ملی ایران: به ‌مناسبت ۲۹ فروردین ‌ماه یاد دکتر عبدالرحمن برومند پوینده‌ ی راستین راه مصدق را گرامی داریم

در طی چهار دهه حاکمیت منفور دینی در ایران روزی نگذشته است که برگی دیگر به طومار ننگین کارنامه ی جمهوری اسلامی افزوده نشده باشد؛ طوماری که از جنایات دست اندکاران این نظام روبزوال و پلید سیاه شده است. یکی از ...