شنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

خمینی جلاد جنایتکار

فیلمی در مورد وضعیت مقبره پادشاهان و قبر و یا کاخ اشرافی خمینی

https://www.youtube.com/watch?v=6QrksWHoTCI https://www.youtube.com/watch?v=q_eBaqPceI8&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=8niq33dc7ks

سخنان خمینی: بله ما مرتجع هستیم! ما می خواهیم به ۱۴۰۰ سال پیش برگردیم!

https://www.youtube.com/watch?v=0pU9LoSovXQ

حمایت خامنه ای جنایتکار از قتل و عام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰

حمایت خامنه ای جنایتکار از کشتار در دهه ۶۰ و تایید کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ ایران ـ حقوق بشر: در بیست و هشتمین سالگرد مرگ خمینی؛ خامنه ای در یک سخنرانی به همین مناسبت؛ در برابر فشار و تهاجم و ...

ویدیو: انگار که خمینی تو دریای شمال غرق شده!

https://www.youtube.com/watch?v=zWXyvfHpK5o https://www.youtube.com/watch?v=k7eEIlxyelM https://www.youtube.com/watch?v=JGO3r-vWSw0 https://www.youtube.com/watch?v=1V7g7k3xM60

ویدیو: تبار خمینی از لکنو در هند تا انقلاب در ایران

خمینی را بهتر بشناسیم. از کجا آمد؟ و در زندگی اش و تا روز مرگ چه جنایت های کرد؟ https://www.youtube.com/watch?v=NRV_OtfY6mE