سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

خمینی

عکس: پخش غذا و تی شرت خمینى در نیجریه به مناسبت مرگ خمینی از جیب مردم ایران !

 

ویدیو: انگار که خمینی تو دریای شمال غرق شده!

https://www.youtube.com/watch?v=zWXyvfHpK5o https://www.youtube.com/watch?v=k7eEIlxyelM https://www.youtube.com/watch?v=JGO3r-vWSw0 https://www.youtube.com/watch?v=1V7g7k3xM60

ویدیو: تبار خمینی از لکنو در هند تا انقلاب در ایران

خمینی را بهتر بشناسیم. از کجا آمد؟ و در زندگی اش و تا روز مرگ چه جنایت های کرد؟ https://www.youtube.com/watch?v=NRV_OtfY6mE

ویدیو: سالروز مرگ آخوند «خمینی» جلاد و خونخوار و دیکتاتور جنایتکار

خمینی خونخوار، هم ردیف فاشیست های جهان. https://www.youtube.com/watch?v=q_eBaqPceI8