پنج شنبه, ۱۹ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

خدا مُرد

مناظره آتئیست و مسلمان – (آیه ۳۳ سوره مائده)

مناظره “من زئوس هستم” و “سید عقیل هاشمی” با موضوع “اثبات یا عدم خدا” و نقد کلیپ های زئوس در مورد خدا

تمام بدبختی ایرانیان از باور به دروغگوئی های آخوند ها و پرستش شخصیت های کشورهای اسلامی از کشورهای عربیست. مردمان کشوری که آخوند و مُردگان را بپرستند، هرگز شاهد یک زندگی خوب و انسانی نخواهند بود. هر چه هست ...

صحبت های زئوس: خدا و دعا در شفای کرونا ـ (نابود باد آخوند در ایران)

همه علم امام صادق و آخوند ها و اسلام برای درمان بیماری کرونا و دیگر بیماری ها نوشیدن شاش شتر و روغن بنفشه در مقعد است! قابل توجه ایرانیان مسلمان و فریب خورده توسط آخوند های شیاد و دروغگو ...

اثبات اینکه خدا وجود ندارد – فیلم ۸ دقیقه