پنج شنبه, ۱۹ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

خدا

مناظره آتئیست و مسلمان – (آیه ۳۳ سوره مائده)

اثبات اینکه خدا وجود ندارد – فیلم ۸ دقیقه

فیلم، آدم و حوا ـ (مستند کوتاه) ـ (واقعیات و آنچه که آخوند ها نمیخواهند ایرانیان بدانند)

کشوری که آخوند در آن حاکم باشد، بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشور دنیا است. به غیر از آخوند ها که بیماران روانی هستند، هیچ کسی دیگر از آزادی برخوردار نیست. آخوند های مفت خور و عقب مانده ...

مستند علمی داستان خدا با «مورگان فریمن»، (هنرپیشه و کارگردان) (دوبله فارسی)