جمعه, ۴ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

حمید رضا جلالی پور

همه را نکشتید، هنوز «کم تر از ۵۰ » تا مانده، ده بجنبید دیگه.

نویسنده: از فیسبوک فرج سرکوهی آقای حمید رضا جلالی پور، از سران اصلاح طلبان حکومتی، همان که در نخستین سال های استقرار «نظام مقدس» فرماندار نقده و معاون سیاسی ـ امنیتی استانداری کردستان بود و چنان مردم کشی کرد که به ...