جمعه, ۲۰ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

حمید تقواي

حمید تقوایی: ویروس کرونا و سرمایه داری در جهان

نویسنده: حمید تقوای شیوع بیماری مهلک  کرونا زندگی اجتماعی در بیش از صد و هفتاد کشور جهان را تماما مختل و در بسیاری عملا متوقف کرده است. کار و ورزش و هنر و تفریح و مسافرت و هر نوع تجمع و ...

پیام حمید تقوائی (لیدر حزب کمونیست کارگری ایران): انتخاب ما مردم سرنگونی جمهوری اسلامی است

حمید تقوای: نئولیبرالیسم و “مارکسیسم” خط امامی

نویسنده: حمید تقوای  ١۶ آذر امسال اساسا چپ و در کلیت خود ادامه خیزش توفنده آبانماه بود ولی شعار علیه نئولیبرالیسم و علیه پهلوی و مجاهد بحث بر انگیخت. حساب این شعارها را از مضمون چپ رادیکال دانشگاه باید جدا کرد. ...