شنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

حضرت علی

ویدیو: امام علی را بهتر بشناسیم

https://www.youtube.com/watch?v=S_Wsz2ZzSls https://www.youtube.com/watch?v=HJibonyLNBI علی ای همای وحشت تو چه آفتی خدا را علی ای همای وحشت تو چه آفتی خدا را که به نیزه ها کشیدی سر و گردن جدا را؟ به خدا که در دو عالم اثر از بشر نماند چو علی بریده باشد رگِ گردن بقا را! به ...

علی ای همای وحشت تو چه آفتی خدا را!

علی ای همای وحشت تو چه آفتی خدا را که به نیزه ها کشیدی سر و گردن جدا را؟ به خدا که در دو عالم اثر از بشر نماند چو علی بریده باشد رگِ گردن بقا را! به جز از علی که هفتصد سرِ بیگناهِ ...

آیا علی در بُت خانه خدا به دنیا آمد…

https://www.youtube.com/watch?v=kNWx67lclg8

علی در محراب کشته نشد / دروغ های آخوند ها

https://www.youtube.com/watch?v=kHmi17s56Mk

ویدیو: آخوند: علی ۴۰۰۰۰ سال قبل از پدرش خلق شده بود!!!! بمناسبت تولد علی برای ایرانیان اسلام زده

https://www.youtube.com/watch?v=nFC5CL3B6vo