دوشنبه, ۲۳ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

حسین یحیایی

چشم انداز اقتصاد در دوران کرونا و پس از آن

نویسنده: حسین یحیایی  یکی از ویژگی های نظام سرمایه داری بحران های ادواری آن است که بعد از یک دوران شکوفایی گرفتار آن می شود و بعد از مدتی بار دیگر رشد و توسعه را از سر می گیرد، مارکس آن ...

آخرین وضعیت هفت زندانی سیاسی اعتصاب غذا در اوین و رجایی شهر

رضا سمیعی منفرد، هنگامه شهیدی، آتنا دائمی و اسماعیل عبدی، چهار زندانی عقیدتی و امنیتی در زندان اوین از چهار تا ۵۹ روز پیش در اعتصاب غذا به سر می‌برند. همزمان، سید حسن حسینی، علی جهانگیری و حسین یحیایی، سه ...