جمعه, ۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

حزب چپ ایران (فدائیان)

چرا آن جا بودم؟ « تاسیس حزب چپ ایران (فدائیان) بیشتر اکثریتی ها»؟ فرج سرکوهی

در پاسخ دوستانی که در متن ها یا پیام های خصوصی فیس بوکی یا با ایمیل و..، اغلب انتقادی اما با لحنی دوستانه، و برخی با نیش و کنایه، از من پرسیده اند که چرا در نشست برای تاسیس نهادی ...