پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

جنایت های محمد پیامبر

فیلم: محمد پیامبری که باید شناخت ـ (قابل توجه ایرانیان اسلام زده و آخوند زده)

ایران را از وجود ننگین مفت خور ها و آخوند های سربار و جنایتکار و عقب مانده و دشمن ایران آزاد خواهیم کرد. آخوند خوب آخوند مُرده است. آخوند ها، پاسدار ها، بسیجیان، عاملین اصلی تمام جنایات و تروریسم ...

آیه ای که نشان میدهد ازدواج های پیامبر فقط بخاطر سکس بوده و نه سرپرستی

اسلام ناب پشمکی: در دوران دبستان و دبیرستان آموزگاران ما می گفتند دلیل اینکه حضرت محمد زنان بسیار داشت بخاطر لذت دنیوی نبود بلکه میخواست زنانی که در جنگها بی سرپرست مانده اند را کمک کند. اما قرآن برعکس آنرا میگوید. سوره ...

الله ریشه ی شر در جهان ــ بکشید آنها را هر جا که آنها را یافتید!!!

قرآن کتابی است که از طریق الله و به واسطه ی محمد به مردم معرفی و از آن پس به صورت دینی در اختیار کسانی قرار گرفت که مسلمان نامیده می شوند.در این مقاله به صورت مختصر می خواهم توضیح ...

محمد و زنان

«حبب الی من دنیاکم الطیب و النساء و جعلت قره عینی فی الصلاه‌» محمد و زنان عزیزترین های دنیای شما نزد من غذاهای خوشمزه و زنان هستند که در هنگام نماز نور چشمم هستند. ( روایت شده در النسائی  و الحاکم به ...