چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

جنایت های محمد پیامبر

الله ریشه ی شر در جهان ــ بکشید آنها را هر جا که آنها را یافتید!!!

قرآن کتابی است که از طریق الله و به واسطه ی محمد به مردم معرفی و از آن پس به صورت دینی در اختیار کسانی قرار گرفت که مسلمان نامیده می شوند.در این مقاله به صورت مختصر می خواهم توضیح ...

محمد و زنان

«حبب الی من دنیاکم الطیب و النساء و جعلت قره عینی فی الصلاه‌» محمد و زنان عزیزترین های دنیای شما نزد من غذاهای خوشمزه و زنان هستند که در هنگام نماز نور چشمم هستند. ( روایت شده در النسائی  و الحاکم به ...

فیلم و چگونگی پیدایش قرآن توسط ـ قابل توجه ایرانیان نادان و مسلمان

https://www.youtube.com/watch?v=eCZ8EbrXRsA https://www.youtube.com/watch?v=BjPQKzampXY

شما حق ندارید به عقاید مردم توهین کنید! آرش بی خدا

آرش بی خدا پیشگفتار اینکه نباید به مقدسات توهین کرد و نباید به دین مردم کاری داشت سخنی است که شبانه روز از مسلمانان، اسلامگرایان و سمپاتهای ایشان میتوان شنید. قبل از نوشتن این نوشتار واژه «توهین» را در گوگل جستجو کردم، ...