پنج شنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

جمهوری اسلامی

جمهوری یا اسلامی؟ چالش های حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی

نظامی که امروز بر مردم ایران حاکم است «جمهوری اسلامی» نام دارد. این نظام از سال ۱۹۷۹ بر ایران حاکم است و مشکلات حقوقی و سیاسی فراوانی، حتی در شکل نظام دارد و اینک این مشکلات وچرایی آن را توضیح ...

بوسه محمد رضا شاه بر گونه آیت الله کاشانی ـ از کاشانی تا خمینی و سرنگونی شاه..!

بوسه محمد رضا شاه بر گونه آیت الله کاشانی. آیت الله کاشانی به همراه شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ.

دولت اردن: مقام‌های ایرانی باید کنترل زبان و بستن دهان خود را یاد بگیرند

سخنگوی دولت اردن تاکید و خاطرنشان کرد که مسئولان رژیم ایران باید «کنترل زبان، بستن دهان‌ها و عدم اهانت» را یاد بگیرند. خنگوی دولت اردن تاکید و خاطرنشان کرد که مسئولان رژیم ایران باید «کنترل زبان، بستن دهان‌ها و عدم اهانت» ...

منصور امان: خامنه ای و علم الهدی سُخنگویان “گله های” مردُم؟

رُل جدیدی که آقای خامنه ای و زیردستانش در میدان کشمکش با باند رقیب در آن فرور فته اند، نه فقط به گونه مُضحکی تماشایی، بلکه همزمان بسا شفافگرانه است. باند حاکم در نقش اپوزیسیون دولت، خود را مُدافع "مردُم ...