دوشنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

تن فروشی

قاچاق دختران ایرانی برای تن فروشی زیر گوش نیروی انتظامی +٣ فیلم

درآمد رئیس دستگیر شده باند از فروش هر دختر ایرانی؛ ماهانه ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان دستگیری سردسته باند قاچاق دختران ایرانی در مالزی یک بار دیگر موضوع «قاچاق دختران» در کشورهای بعضا همسایه را به کانون توجهات عمومی بازگردانده است. توجه ...