چهارشنبه, ۷ تیر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

بسیجی چاسوس و چماقدار و گماشته رژیم

فیلم آتش به اختیار های جنایتکاران خامنه ای قاتل در سال ۸۸

https://www.youtube.com/watch?v=-YAumQATenE

ویدیو: دوربین مخفی مصاحبه با فرمانده ساندیس خور بسیج اسلامی دانشجویی شیراز

از این به بعد هیچ قانونی در دانشگاه شیراز اجرا نمیشه مگر با تکلیف بنده!!!!!!!!!!!! حکایت ایران حکایت درد و رنج و جنایت و ظلم و ستم یک اقلیت مفت خور اسلامی جنایتکار است. لطفا پخش کنید https://www.youtube.com/watch?v=aBnVQE4_tcg

ویدیو: بسیجی کتک خورده و لخت شده که خامنه ای برای او دل می سوزاند!

https://www.youtube.com/watch?v=XiIG3m_7Dbc