جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

برابری زنان و مردان در ایران

از فیسبوک نوشین زرگری: «دختری در انقلاب»

عکس این دختر را که دیروز در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان انقلاب، روسری اش را برداشت، بارها نگاه کردم، در پوشش ساده و محکم اش دقت کردم، در خونسردی عمیقش دقیق شدم، در جوانی بی بدیلش غرق شدم. ...

چهارشنبه, ۱۳ دی , ۱۳۹۶: حرف های یک زن، باتوم توی سرش زدند، از فقر می آید

چهارشنبه, ۱۳ دی , ۱۳۹۶: حرف های یک زن، باتوم توی سرش زدند، از فقر می آید

عکس: عکس العمل دختران بی حجاب بعد از آزادی از شر ماموران داعشی و زن ستیز ارشاد اسلامی

ماموران گشت ارشاد ما را سوار ون کردند از ما تعهد گرفتند. بعد از اینکه از ماشین پیاده شدیم هر سه نَفَر تمام مسیر را بی حجاب رفتیم. به زور نمی توانید ما را با ححاب کنید. نه رو سری ...

نوری‌همدانی (آخوند مفتخور و سربار و جنایتکار داعش شیعه ایران): مبارزه با بدحجابی ضروری است

آخوند انگل و سربار مفتخور و جنایتکار داعش شیعه ایران حسین نوری‌همدانی ظهر امروز در دیدار دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه «مسئله امر به معروف و نهی از منکر یکی از موضوعات بسیار ...