چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

باید یکی شویم

آهنگ پر معنای من شورشی‌ام / حقمو میگیرم / مبارزه مسلحانه

  عکس تعدادی از کشته شدگان اعتراضات به گرانی بنزین در ایران توسط رژیم خونخواران و جنایتکاران اسلامی. بخواهیم و یا نخواهیم و برای آزادی ایران از شر رژیم داعشی صفت جنایتکاران و چماقداران و آخوند های حکومتی هیچ راهی ...