پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

ایرانیان اسلام زده و خرافاتی و عقب مانده

داستان درآمد یک میلیارد تومانی کبوتران و گندم حرم اما رضا در مشهد ـ (پولی که به جیب آخوند ها میرود)

یکی از خدام حرم امام رضا که برای تفریح به شمال آمده بود تعریف میکرد و میگفت : کبوتران حرم امام رضا در ماه بیش از ۸۰۰ میلیون و در ایام پر ترافیک زوار بیش از میلیارد تومان برای متولیان ...

صحبت های زئوس: خدا و دعا در شفای کرونا ـ (نابود باد آخوند در ایران)

همه علم امام صادق و آخوند ها و اسلام برای درمان بیماری کرونا و دیگر بیماری ها نوشیدن شاش شتر و روغن بنفشه در مقعد است! قابل توجه ایرانیان مسلمان و فریب خورده توسط آخوند های شیاد و دروغگو ...

از علم امام صادق: فواید شاش شتر و گاو و گوسفند و درمان کرونا ـ فیلم (قابل توجه ایرانیان مسلمان و باورمند به آخوند و اسلام)

ـ شخصی از امام صادق(ع) پرسید: آیا کسی می تواند ادرار گاو را بخورد؟ فرمود: اگر برای درمان، به آن نیاز دارد، بخورد؛ همچنین ادرار شتر و گوسفند. (وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۴۱۱, ح ۴۰۰۸) ـ سماعه می گوید: از ...

بنظر شما کرونا تونسته آدمای خدا نما و دکان داران دین رو رسوا کنه؟ فیلم کوتاه طاعون در اروپا و مرگ کشیش… و شاش شتر و روغن بنفشه…

کشوری که آخوند در آن حاکم باشد، بدبخت ترین و فقیر ترین و عقب مانده ترین کشور دنیا میشود. درست عین ایران کنونی! آخوند های مفت خور و بیکار و سربار، و یک مشت دزد و شیاد و دروغگو ...