پنج شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

ایرانیان اسلام زده و خرافاتی و عقب مانده

آیا سگ نجس است؟ بررسی مراجع شیعه

آیا قرآن یک کتاب ضد ایرانی است؟ گفتگو با روشنفکران ایرانی

قوم لوط و عاد، (داستان لواط مردم) – من زئوس هستم (فیلم، ده دقیقه)

حقایق سخنان آخوند سابق «حسن آقا میری»، در مورد حور العین و شراب و مستی و بهشت…

تمام بدبختی ایرانیان از باور به دروغگوئی های آخوند ها و پرستش شخصیت های کشورهای اسلامی از کشورهای عربیست. مردمان کشوری که آخوند و مُردگان را بپرستند، هرگز شاهد یک زندگی خوب و انسانی نخواهند بود. هر چه هست ...