شنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

ایرانیان اسلام زده و خرافاتی و عقب مانده

امام زمان در چاه جمکران را بهتر بشناسیم؟ قابل توجه ایرانیان اسلام زده و فریب خورده!

https://www.youtube.com/watch?v=EK_SbetYu-Y

ویدیو: امام علی را بهتر بشناسیم

https://www.youtube.com/watch?v=S_Wsz2ZzSls https://www.youtube.com/watch?v=HJibonyLNBI علی ای همای وحشت تو چه آفتی خدا را علی ای همای وحشت تو چه آفتی خدا را که به نیزه ها کشیدی سر و گردن جدا را؟ به خدا که در دو عالم اثر از بشر نماند چو علی بریده باشد رگِ گردن بقا را! به ...

ویدیو: عربستان سعودی بدون نقاب ـ (سرزمین اسلام ناب محمدی) ـ (قابل توجه ایرانیان اسلام زده)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMF1LEoWUQE https://www.youtube.com/watch?v=JX0rt2LijsE

ویدیو: بتهای کعبه و نامهای آنان / قابل توجه ایرانیان فریب خورده و اسلام زده

https://www.youtube.com/watch?v=JhE9qLebP5k

 خمینی: مسئله ۲۴۰۱ من باب وقوع زلزله و سکس با عمه و خاله!

آیت الله خمینی، و متاسفانه یک همچنین آدم دیوانه و بی عقل و عقب مانده ذهنی و فکری هم میشود امام و رهبر انقلاب استقلال و آزادیخواهی روشنفکران؟؟ و همچنین مردم شورشی از همه جا بی خبر برای خواست استقلال و ...