دوشنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

ایرانیان اسلام زده و خرافاتی و عقب مانده

سوره شتلق آیه کتلت در قرآن / برای خنده

https://www.youtube.com/watch?v=j5Ed85HGfZY

روضه خوانی حسن روحانی جنایتکار در هیئت دولت / ایرانی ها به این آخوند رای دادن!

https://www.youtube.com/watch?v=p1A17sGdMd8 https://www.youtube.com/watch?v=eKpBeGrwMKQ https://www.youtube.com/watch?v=lYwLI2WWEzQ&t=6s

عکس از حماقت ایرانی ها در ماه محرم حسین عربستانی و خانواده اش + شعر ایرج میرزا

بیچاره چه میکشی خودت را  دیگر نشود حسین زنده کشتند و بمرد و رفت و شد خاک خاکش عـلف و علف چرنده من هم گویم یزیـد بد کرد لعنت به یزید بدکنـــنده اما دگر این کتل متل چیست وین دسته خنـده آورنده تخم چه کسی بریده خواهی با ...

عکس واقعیت ماه محرم و عقب ماندگی و توحش ما ایرانیان عقب مانده فکری

یک نظر از دنیای مجازی: تمام بدبختی ما ایرانی ها از وجود جماعتی مفت خور سربار و انگل و عقب مانده بنام آخوند، و برپائی مراسم عقب ماندگی ماه محرم برای کشته شدگان شخصیت های کشورهای عربستان و اعراب دوران ...