دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

امام زاده

احمق بازی رژیم اسلامی و امامزاده سازی در تخت جمشید!!!

کامران: تمام دلائل بدبختی و عقب ماندگی زندگی مردم ایران و کشور ایران در نادانی و جهالت و باور به شخصیت های مقدس اسلامی عربستانی و خانواده های آنان که مربوط به ۱۴۰۰ سال گذشته است، میشود. تا زمانی که ...

فیلم: امام زاده ها از کجا آمده اند؟ ایران، لطفا ساعت های خود را ۱۴۰۰ سال عقب بکشید!

https://www.youtube.com/watch?v=pms0v-OX-bo https://www.youtube.com/watch?v=_fyJ6wUSuxE https://www.youtube.com/watch?v=QIMNWXsXpr8&t=24s