سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

اقبال اقبالی

روزه خواری حق دمکراتیک شهروند ایرانی است!

بیانیه نظامی حکومتی تحمیل روزه داری به ایرانیان - روزه خواری حق دمکراتیک شهروند ایرانی است! تفسیر از : اقبال اقبالی نیروی انتظامی حکومت اسلامی جهت تحمیل سنت های دینی پیشاقرون وسطائی بیگانه به جامعه ایرانی، چماق نظام را بالای سر جامعه ایرای بچرخش ...