چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

افلاطون

آرام بختیاری: سقراط، نخستین فیلسوف و روشنگر اعدام شده

  نویسنده: آرام بختیاری  سیسرو، متفکر رومی، میگفت، سقراط فلسفه را از آسمان به زمین آورد. مرگ و زندگی، محاکمه و اعدام سقراط، فیلسوف یونانی در ۲۴۰۰ سال پیش، تاکنون موضوع آثار بیشمار ادبی و فلسفی بوده. سقراط را میتوان بهلول دانای ...