شنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

اعتصاب کارگران

۲۰ ژوئن روز جهانی حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی

۲۰ ژوئن روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی است. “کمپین برای آزادی کارگران زندانی در حمایت از این روز مهم اعتراضی، از همه تشکلهای کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان انتظار دارد که از این کارزار جهانی پشتیبانی کنند. فشار ...

فراخوان مشترک ۱۹ تشکل به شرکت در تظاهرات ۱۳ ژوئن در ژنو

۱۹ تشکل و نهاد مدافع جنبش کارگری در ایران، در فراخوان مشترکی اعلام کرده اند که روز ۱٣٣ ژوئن در اعتراض به حضور هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار، در برابر این سازمان دست به تظاهرات خواهند زد. ...

توفان اعتراضات کارگری در سراسر ایران

موج همایش های دادخواهانه ی کارگری، در واپسین روزهای بهمن ۱۳۹۵، شهرهای گوناگون ایران را فرا گرفته است. کارگران کارخانه های فولاد اهواز، ذوب آهن اصفهان، روغن نباتی جهان در زنجان، سیمان کارون در مسجد سلیمان و بسیاری از دیگر ...