جمعه, ۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

اسلام دشمن حقوق انسانی زنان مسلمان

آنچه امنیت را از تو می گیرد بی حجابی نیستب، بلکه این قوانین ضد زن هستند

نویسنده: نیکو سیاهکوی میخواهند به تو القا کنند که اگر خودت را بپوشانی، برای خودت امنیت می آوری اما بانو! آنچه امنیت را از تو می گیرد بی حجابی نیست، بلکه این قوانین ضد زن هستند که امنیت تو را به چالش می ...

تحریک به اسید پاشی بر صورت زنان و نامه سرگشاده بیش از صد فعال و مدافع حقوق زن بر علیه تبعیض و خشونت به زن در ایران!

نامه سرگشاده صد فعال و مدافع حقوق زن بر علیه تبعیض و خشونت به زن در ایران! تحریک به اسید پاشی بر صورت زنان و پیچیدن دستورالعمل نحوه اجرای آن از سوی وابستگان و عاملین و آمرین رژیم جمهوری اسلامی، دستگیری، ...

ویدیو، دخالت مردم و آزادی دختر آزادیخواه ایرانی از دست آتش به اختیاران و مزدوران و جنایتکاران رژیم اسلامی

همیشه دخالت مردم آزادیخواه ایرانی میتواند مشت محکمی بر دهان مزدوران و چماقداران گماشته رژیم فاشیست ها و جنایتکاران و داعشی های حاکم در ایران بزند. مهم این است که نسبت به ظلم و جنایت های داعشی های رژیم اسلامی ...

ویدیو: کمپین چهارشنبه های بدون حجاب اجباری زنان – هر چهارشنبه زن و مرد شهر را سفید و پر از صلح و دوستی میکنیم

https://www.youtube.com/watch?v=fciUOPoKmP0