چهارشنبه, ۲۹ آبان , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

آیت الله یوسف صانعى

کارنامه‌ی آیت‌الله صانعی در سیاه‌ترین روزهای تاریخ ایران

نویسنده: ایرج مصداقی قدرت و فقاهت - نمونه یوسف صانعی محمد‌یزدی، محمدتقی‌ مصباح‌یزدی، احمد جنتی، ناصر مکارم‌شیرازی، احمد علم‌الهدیٰ، احمد خاتمی، صادق لاریجانی، فقهای شورای نگهبان و اکثریت مطلق اعضای مجلس خبرگان رهبری و بسیاری از نمایندگان خامنه‌ای در استان‌ها و شهرها و... ...