شنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

آیت الله خمینی

بوسه محمد رضا شاه بر گونه آیت الله کاشانی ـ از کاشانی تا خمینی و سرنگونی شاه..!

بوسه محمد رضا شاه بر گونه آیت الله کاشانی. آیت الله کاشانی به همراه شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ.

وکیل آیت الله خمینی می گوید اشتباه کرده است!

وکیل آیت الله خمینی در پاریس پس از ۳۸ سال می گوید اشتباه کرده رادیو فرانسه - لیبراسیون روزنامۀ چپ گرای صبح پاریس به سراغ «کریستیان بورگه» وکیل مدافع فرانسوی رفته است که بدنبال اخراج آیت الله خمینی از عراق و ...