چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

آنتونیو گوترز

نامه زندانیان سیاسى گوهردشت به دبیر کل سازمان ملل متحد

به دنبال گزارش گزارشگر ویژه به مجمع عمومی و بعد از اینکه از طریق تنها تلویزیون زندان در اخبار صریح، بعد از انبوه تهمت و اهانت به خانم گزارشگر ، از برخی مواد گزارش به طور کلی آگاهی یافتیم و ...