دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

آرش بیخدا

قوانین اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی / مستند و قابل توجه ایرانیان اسلام زده

نویسنده: آرش بیخدا (زندیق) اسلام در قانون اساسی جمهوری اسلامی تقدیم به کسانی که فکر میکنند جمهوری اسلامی اسلامی نیست. در قانون اساسی فعلی واژه اسلام ۱۵۰ بار تکرار شده است، و این دستکم نشان میدهد در تئوری ساختار و بنیاد حکومت بر اسلام ...

سر بریدن در صدر اسلام ناب محمدی

سر بریدن در اسلام  نویسنده: آرش بیخدا (زندیق) انسانها هرگز به اندازه ای که با مفاهیم دینی توجیه شده باشند، شرارت را به کمال و با لذت انجام نمیدهند. پاسکال پیشگفتار سر بریدن در قرآن سر بریدن در حدیث و تاریخ نتیجه گیری ...

نقدی کوتاه بر حجاب اسلامی / نه به حجاب اسلامی تحمیلی در ایران

نوشته: آرش بیخدا پیشگفتار یکی از نخستین چیزهایی که بعد از خارج شدن از ایران به چشم آدم می آید رنگ است. رنگ لباسها! ما ایرانی ها عادت کرده ایم در آن خراب شده ای که اسلامگرایان برای امام زمانشان درست کرده ...

از کجا میدانید خدا وجود ندارد؟

نویسنده: آرش بیخدا پاسخ کوتاه: به دلیل اینکه دلیل معتبری برای وجود خدا وجود ندارد و دلایل معتبری برای عدم وجود خدا وجود دارند. بنابر این اعتقاد داشتن به وجود خدا نامعقول است. پاسخ بلند: پاسخ روشن و درست به این پرسش رایج، نیازمند ...