سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

آرش بیخدا

سر بریدن در صدر اسلام ناب محمدی

سر بریدن در اسلام  نویسنده: آرش بیخدا (زندیق) انسانها هرگز به اندازه ای که با مفاهیم دینی توجیه شده باشند، شرارت را به کمال و با لذت انجام نمیدهند. پاسکال پیشگفتار سر بریدن در قرآن سر بریدن در حدیث و تاریخ نتیجه گیری ...

نقدی کوتاه بر حجاب اسلامی / نه به حجاب اسلامی تحمیلی در ایران

نوشته: آرش بیخدا پیشگفتار یکی از نخستین چیزهایی که بعد از خارج شدن از ایران به چشم آدم می آید رنگ است. رنگ لباسها! ما ایرانی ها عادت کرده ایم در آن خراب شده ای که اسلامگرایان برای امام زمانشان درست کرده ...

از کجا میدانید خدا وجود ندارد؟

نویسنده: آرش بیخدا پاسخ کوتاه: به دلیل اینکه دلیل معتبری برای وجود خدا وجود ندارد و دلایل معتبری برای عدم وجود خدا وجود دارند. بنابر این اعتقاد داشتن به وجود خدا نامعقول است. پاسخ بلند: پاسخ روشن و درست به این پرسش رایج، نیازمند ...

آخوندها اسلام را خراب کرده اند! تفسیر خمینی در مورد اسلام و جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم

نویسنده: آرش بیخدا این حکومت ربطی به اسلام ندارد. جنایات حکام و اسلامگرایان دیگر در تاریخ نیز ربطی به اسلام ندارد. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هرچه عیب است از مسلمانی ماست! اسلام خودش مشکلی نداره، این آخوند ها خرابش کرده اند، ...