سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

آخوند ها ننگ ایران

حمله به روحانیون (آخوند کُشی) در مجامع عمومی: اقشار ضعیف مردم در مرز انفجارند / آخوند خوب آخوند مُرده است

روزنامه آرمان - احسان انصاری در ماه‌های گذشته در چند نوبت در مجامع عمومی به روحانیون حمله شده است. به نظر شما دلیل این حمله‌ها چیست؟ این اتفاقات به دو دلیل مهم رخ می‌دهد. دلیل نخست از دست رفتن باورهای اعتقادی جامعه ...

فساد در قوه قضاییه ایران : قاضی گفت بلایی به سرت بیارم که زمین رو لیس بزنی!

https://www.youtube.com/watch?v=r4fSo3FIq7c

سخنان مزخرف آخوند های مفت خور بیکار در مورد بهشت و گناهان ملت ایران! قابل توجه ایرانیان نادان که بشناسند آخوند کیه؟

https://www.youtube.com/watch?v=KTNzfYWlGZ4

عکس واقعیت ماه محرم و عقب ماندگی و توحش ما ایرانیان عقب مانده فکری

یک نظر از دنیای مجازی: تمام بدبختی ما ایرانی ها از وجود جماعتی مفت خور سربار و انگل و عقب مانده بنام آخوند، و برپائی مراسم عقب ماندگی ماه محرم برای کشته شدگان شخصیت های کشورهای عربستان و اعراب دوران ...