چهارشنبه, ۲۶ مهر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

آخوند ها ننگ ایران

فساد در قوه قضاییه ایران : قاضی گفت بلایی به سرت بیارم که زمین رو لیس بزنی!

https://www.youtube.com/watch?v=r4fSo3FIq7c

سخنان مزخرف آخوند های مفت خور بیکار در مورد بهشت و گناهان ملت ایران! قابل توجه ایرانیان نادان که بشناسند آخوند کیه؟

https://www.youtube.com/watch?v=KTNzfYWlGZ4

عکس واقعیت ماه محرم و عقب ماندگی و توحش ما ایرانیان عقب مانده فکری

یک نظر از دنیای مجازی: تمام بدبختی ما ایرانی ها از وجود جماعتی مفت خور سربار و انگل و عقب مانده بنام آخوند، و برپائی مراسم عقب ماندگی ماه محرم برای کشته شدگان شخصیت های کشورهای عربستان و اعراب دوران ...

آخوندها اسلام را خراب کرده اند! تفسیر خمینی در مورد اسلام و جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم

نویسنده: آرش بیخدا این حکومت ربطی به اسلام ندارد. جنایات حکام و اسلامگرایان دیگر در تاریخ نیز ربطی به اسلام ندارد. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هرچه عیب است از مسلمانی ماست! اسلام خودش مشکلی نداره، این آخوند ها خرابش کرده اند، ...