جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

آخوند ها دشمن حقوق انسانی زنان

چهارشنبه, ۱۳ دی , ۱۳۹۶: حرف های یک زن، باتوم توی سرش زدند، از فقر می آید

چهارشنبه, ۱۳ دی , ۱۳۹۶: حرف های یک زن، باتوم توی سرش زدند، از فقر می آید

عکس: عکس العمل دختران بی حجاب بعد از آزادی از شر ماموران داعشی و زن ستیز ارشاد اسلامی

ماموران گشت ارشاد ما را سوار ون کردند از ما تعهد گرفتند. بعد از اینکه از ماشین پیاده شدیم هر سه نَفَر تمام مسیر را بی حجاب رفتیم. به زور نمی توانید ما را با ححاب کنید. نه رو سری ...

دانشجوی شجاع با صدای بلند فریاد می زند: این مقنعه ای که روی سر منه اجباریه. می فهمید؟

نه روسری نه توسری ـ برابری حقوق و قانونی زنان و مردان ایرانی ـ  نه به قوانین داعشی زوری و تحمیلی و زن ستیزانه و جنایتکارانه آخوند ها و رژیم اسلامی. سکولارییسم برای ایران. دانشجوی شجاع با صدای بلند فریاد می ...

داعش جمهوری اسلامی چگونه دروغ حجاب اجباری را می‌فروشند؟

چگونه حجاب اجباری را می‌فروشند؟ مجید محمدی: با تغییر نسل به نظر می‌آید که توجیهات گذشته در مورد اجباری بودن حجاب (سنت و غیرت)، گروه‌هایی از زنان حتی اعضای خانوادهٔ روحانیون و اسلامگرایان نزدیک به آنها را قانع نمی‌سازد. از همین ...