پنج شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

آخوند ها دشمن آزادی و پیشرفت ایران

عکس: اینجا دانشگاه تهران نیست، اینجا مسجدی در اهواز است! مردم هوشمندانه کفشهایشان را رو پرچم اسرائیل و آمریکا نمیگذارند

دشمن ایران و ایرانی، آخوند و پاسدار و بسیجی و جمهوری اسلامیست، و نه اسرائیل و آمریکا. داعش ما بسیجی و سپاهی. مرگ بر بسیجی ـ مرگ بر سپاهی ـ مرگ بر آخوند ـ مرگ بر جمهوری اسلامی.

آشنایی با گروه خونی خA آخوندهای ایران

همه شما با گروههای خونی گوناگون آشنایی دارید ولی شاید گروه خونی خA را نشنیده باشید. این گروه خونی بیشتر در مناطقی همچون ایران، عراق و افغانستان یافت شده ولی کانون آن در ایران است. گروه خونی خA یا همان گروه خونی ...

آخوند: امام علی به وسیله دستش زنش رو حامله کرد و در عرض یک ساعت بچه به دنیا اومد

کشوری که آخوند در آن حاکم باشد، بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشور دنیا است. به غیر از آخوند ها که بیماران روانی هستند، هیچ کسی دیگر از آزادی برخوردار نیست. آخوند های مفت خور و عقب مانده ...

چگونه تفکر آخوندی کشور را به نابودی می کشاند؟ (م. حسنی)

نظام تربیتی روحانیون و مخصوصا آخوندها حاکم بر ایران به گونه ای است که خیال می کنند خداوند با آنها پیمان نظامی امنیتی دارد و بخاطر همین باورهای خرافی بارها هم خودشان و هم کشور را به نابودی و جنگ ...