پنج شنبه, ۱۶ مرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

آتش به اختیار دو طرفه

آتش به اختیار دو طرفه است! مرگ بر پاسدار، بسیجی، آخوند

  مرگ بر رژیم داعشی صفت اسلامی   جناب خامنه ای، دیکتاتور و جنایتکار اسلامی، آتش به اختیار دو طرف است! مرگ بر آخوند ـ مرگ بر پاسدار و بسیجی، مرگ بر جمهوری اسلامی ـ آخوند و پاسدار و بسیجی خوب، مُرده ...

مطهری جنایتکار هم به “آتش به اختیاران” پیوست + فیلم

اضافه تر از خبر: جناب خامنه ای، دیکتاتور فاشیست و جنایتکار، و همچنین گماشتگان و چماقدارن رژیم فاشیست های داعشی صفت اسلامی، یادتان باشد که همیشه آتش به اختیار دو طرفه است! آیا هدفتان با فرمان آتش به اختیار به مزدورانتان ...