سه شنبه, ۲۹ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

آتش به اختیار

مراد شیخی: آتش زدن پرچم اسرائیل و آمریکا، نمایش تروریسم و توحش

آتش زدن پرچم اسرائیل و آمریکا، نمایش تروریسم و توحش، خشونت طلبی و جنایت و جنگ طلبی است مراد شیخی * به عنوان ایرانی آزادیخواه از عملکرد جمهوری اسلامی و گماشتگان رژیم در نمایش وحشت آفرین آتش زدن پرچم کشورهای اسرائیل و آمریکا ...

فیلم آتش به اختیاریم، چون شلغم و خیاریم!

https://www.youtube.com/watch?v=GXaylinP6aE

فیلم آتش به اختیار های جنایتکاران خامنه ای قاتل در سال ۸۸

https://www.youtube.com/watch?v=-YAumQATenE